Medicinske usluge

U poliklinici pružamo sljedeće medicinske usluge:

  • kompletna opća internistička i kardiološka neinvazivna obrada
  • EKG/elektrokardiogram, VKG/vektokardiogram
  • Kontinuirani 24-satni elektrokardiogram, holter ritma
  • 24-satno mjerenje krvnog tlaka, holter tlaka
  • Ultrazvučni pregled abdomena, štitnjače, dojke i prostate
  • UZV srca s color doplerom
  • kućno liječenje, kućne posjete
  • konzultacije
  • laboratorijske pretrage: hematološke, biokemijske, imunološke pretrage, određivanje hormona, pretrage mokraće – u suradnji s vanjskom privatnom ustanovom
  • izdisajni test za otkrivanje bakterije H. pylori.

Ukoliko se pokaže potrebnim, a prema prethodnom dogovoru, organiziramo sve ostale neophodne medicinske usluge i izvan naše Poliklinike, u svrhu donošenja konačne dijagnoze i medicinskog zbrinjavanja pacijenta.

Ravnateljica Poliklinike je mr. sc. dr. Marica Bračić-Kalan.